Virtual Meeting
15:0015:05
Powitanie uczestników, wprowadzenie
5 min
15:0515:35
Diagnostyka i leczenie zespołów mielodysplastycznych dr n. med. Bożena Katarzyna Budziszewska
30 min
15:3515:45
Prezentacja przypadku diagnostyki i leczenia zespołów mielodysplastycznych dr n. med. Katarzyna Pruszczyk
10 min
15:4515:55
Pytania i dyskusja
10 min
15:5516:25
Diagnostyka i leczenie przewlekłej białaczki szpikowej lek. Joanna Wącław
30 min
16:2516:35
Prezentacja przypadku diagnostyki i leczenia przewlekłej białaczki szpikowej lek. Joanna Wącław
10 min
16:3516:45
Pytania i dyskusja
10 min
16:4516:55
Przerwa 10 min
16:5517:25
Nowotwory mieloidalne i limfoidalne z eozynofilią, mastocytoza oraz nowotwory mieloproliferacyjno-mielodysplastyczne prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig
30 min
17:2517:35
Prezentacja przypadku nowotworów mieloidalnych i limfoidalnych oraz nowotworów mieloproliferacyjno-mielodysplastycznych dr n. med. Adrianna Spałek
10 min
17:3517:45
Pytania i dyskusja
10 min
17:4518:15
Diagnostyka i leczenie małopłytkowości dr hab. n. med. prof. GUMed Andrzej Mital
30 min
18:1518:25
Prezentacja przypadku diagnostyki i leczenia małopłytkowości dr n. med. Agata Ogłoza
10 min
18:2518:35
Pytania i dyskusja
10 min
18:3519:05
Diagnostyka i leczenie osoczowych zaburzeń krzepnięcia dr n. med. Anna Buczma
30 min
19:0519:15
Prezentacja przypadku diagnostyki i leczenia osoczowych zaburzeń krzepnięcia dr n. med. Magdalena Górska-Kosicka
10 min
19:1519:25
Pytania i dyskusja
10 min
19:2519:55
Diagnostyka trombofilii oraz zasady leczenia przeciwkrzepliwego prof. dr hab. n. med. Jacek Treliński
30 min
19:5520:05
Prezentacja przypadku diagnostyki trombofilii oraz zasad leczenia przeciwkrzepliwego dr n. med. Weronika Nowak
10 min
20:0520:15
Pytania i dyskusja
10 min
Copyrights © 2023 Via Medica