Virtual Meeting
15:0015:05
Powitanie uczestników, wprowadzenie
5 min
15:0515:35
Diagnostyka i leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
30 min
15:3515:45
Prezentacja przypadku diagnostyki i leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej dr n. med. Agnieszka Szymczyk
10 min
15:4515:55
Pytania i dyskusja
10 min
15:5516:25
Diagnostyka i leczenie chłoniaków agresywnych prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
30 min
16:2516:35
Prezentacja przypadku diagnostyki i leczenia chłoniaków agresywnych dr n. med. Elżbieta Kalicińska
10 min
16:3516:45
Pytania i dyskusja
10 min
16:4516:55
Przerwa 10 min
16:5517:25
Diagnostyka i leczenie chłoniaka Hodgkina dr n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik
30 min
17:2517:35
Prezentacja przypadku diagnostyki i leczenia chłoniaka Hodgkina lek. Marcin Szymański
10 min
17:3517:45
Pytania i dyskusja
10 min
17:4518:15
Diagnostyka i leczenie chłoniaków indolentnych prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
30 min
18:1518:25
Prezentacja przypadku diagnostyki i leczenia chłoniaków indolentnych dr n. med. Agnieszka Kołkowska-Leśniak
10 min
18:2518:35
Pytania i dyskusja
10 min
18:3519:05
Diagnostyka i leczenie szpiczaka plazmocytowego dr hab. n. med. Dominik Dytfeld
30 min
19:0519:15
Prezentacja przypadku diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego dr n. med. Tadeusz Kubicki
10 min
19:1519:25
Pytania i dyskusja
10 min
19:2519:55
Diagnostyka i leczenie amyloidozy AL prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
30 min
19:5520:05
Prezentacja przypadku diagnostyki i leczenia amyloidozy AL dr n. med. Mateusz Ziarkiewicz
10 min
20:0520:10
Pytania i dyskusja
5 min
Copyrights © 2023 Via Medica