Virtual Meeting
15:0015:05
Powitanie uczestników, wprowadzenie
5 min
15:0515:35
Zmiany w nowej klasyfikacji nowotworów limfoidalnych prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek
30 min
15:3515:45
Prezentacja przypadku zmian w nowej klasyfikacji nowotworów limfoidalnych lek. Olga Szymańska-Giemza
10 min
15:4515:55
Pytania i dyskusja
10 min
15:5516:25
Co nowego w terapii klasycznych nowotworów mieloproliferacyjnych Ph minus? prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor
30 min
16:2516:35
Prezentacja przypadku terapii klasycznych nowotworów mieloproliferacyjnych Ph minus dr n. med. Aleksandra Gołos
10 min
16:3516:45
Pytania i dyskusja
10 min
16:4516:55
Przerwa 10 min
16:5517:25
Diagnostyka i leczenie ostrej białaczki szpikowej prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
30 min
17:2517:35
Prezentacja przypadku diagnostyki i leczenia ostrej białaczki szpikowej lek. Kinga Krawiec
10 min
17:3517:45
Pytania i dyskusja
10 min
17:4518:15
Diagnostyka i leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej prof. dr hab. med. Sebastian Giebel
30 min
18:1518:25
Prezentacja przypadku diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej lek. Aleksandra Janeczek
10 min
18:2518:35
Pytania i dyskusja
10 min
18:3519:05
Powikłania infekcyjne w hematologii prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
30 min
19:0519:15
Prezentacja przypadku powikłań infekcyjnych w hematologii dr n. med. Agata Marjańska
10 min
19:1519:25
Pytania i dyskusja
10 min
19:2519:55
Terapie komórkowe prof. dr hab. n. med. Lidia Gil
30 min
19:5520:05
Prezentacja przypadku terapii komórkowych
 
lek. Sylwia Szydłowska
10 min
20:0520:10
Pytania i dyskusja
5 min
Copyrights © 2023 Via Medica